Villkor

Villkor för bokad fotografering, leverans och användande av digitala bilder

Alla bilder levereras högupplösta (för print och förstoringar) och lågupplöst (för publicering på webben) i jpg.

Fri användningsrätt ingår med publicering på internet samt egen framkallning.


Inga ändringar får göras i bilden utan fotografens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering kan beskärning av bilden kan tillåtas. Fotografen måste dock först tillfrågas. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att fotografen känner till beskärningen i förväg.


Enligt upphovsrättslagen har fotografen rätt att bli namngiven när dennes bild används. Skyldigheten för köparen att ange fotografens namn ligger i dennes ideella upphovsrätt till bilden. I några sammanhang, som till exempel när det inte är tekniskt möjligt att nämna fotografen som upphovsperson, kan rätten att bli namngiven tillfälligt släppas genom ett avtal. Huvudregeln är dock att fotografen alltid ska anges med namn vid publicering på sociala medier/hemsidor/Internet.


Bilderna laddas ner via online galleriet Pixieset. Urvalet skickas via Pixieset ca 2 veckor efter fotograferingen, där markerar ni de bilderna ni vill ha. När bilderna är markerade skickas en länk där ni kan ladda ned era valda bilder i både högupplöst och låg upplöst format. Alternativt att fotografen lägger upp bilder i galleriet som vi kommit överens om.


Kunden godkänner att fotografen har rättighet att visa utvalda bilder på hemsida och sociala medier i marknadsförings syfte om inte annan överenskommelse görs.


Bokning

Då vi är beroende av vädret för att få era bilder så bra som möjligt förbehåller jag mig rätten att med kort varsel flytta vår fotografering till en annan dag.

Reseersättning ingår inom Hallands län, övriga platser 45 kr/mil.

I priset ingår fri användningsrätt för privat bruk. Det innebär också att ni får använda bilderna fritt på Internet.  Bilderna får dock inte redigeras efter leverans  och vid publicering ska Fotograf Göran Elmertoft anges.

Genom att boka mig som fotograf godkänner du ovanstående villkor.

Follow me on Instagram


@elmertoftfoto